Digitalt föredrag om Artificiell Intelligens med Fredrik Heintz, LiU [Nu på Youtube]


Den 3 december hölls det första uppkopplade digitala föredraget i Polytekniska via mötesverktyget Zoom. Detta med Biträdande professor Fredrik Heintz vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet som är expert på Artificiell Intelligens - känt som AI.

Rubriken löd "Vad är det och Varför behöver du bry dig?"
Självkörande bilar, intelligenta robotar och datorer som kan lära sig besegra mästarna i Go – nyss var det science fiction-fantasier, nu förändras vår vardag och våra förväntningar på tekniken. I det här föredraget presenterades hur läget ser ut idag, hur det påverkar oss och hur vi kan dra nytta av de nya möjligheterna.
Totalt deltog ca 25 polytekniker och denna gång även medlemmar ur Tekniska samfundet i Göteborg.

 

Styrelsen kommer fortsätta erbjuda digitala föredrag kommande år då vi inte ser vi kan ses fysiskt ännu på ett tag.

Föredraget är inspelat och finns att hitta på Youtube

««« Tillbaka
Publicerad: 2020-12-03