Välkommen att kontakta oss via mejl till kontakt@polytekniska.se alternativt på telefon 076-200 71 57 (telefonsvarare).

Vi finns även på Facebook:
http://www.facebook.com/NorrkopingsPolytekniskaForening/

Styrelsen innevarande verksamhetsår består av:

Ordförande: Kjell Karlsson
Vice ordförande: Anders Hultberg
Skattmästare: Ulrika Hofstedt
Sekreterare: Ole Pedersen
Bitr. sekreterare: Michael Pääbo
Klubbmästare: Kenneth Bjerner
Bitr. klubbmästare: Dagh Widén
Suppleant: Lennart Petersson
Suppleant: Charlotta Nordlöf

Dessa kan man kontakta via mejl på fornamn.efternamn@polytekniska.se.

Stipendiefrågor kan mejlas till stipendie@polytekniska.se.