Vi är en förening för alla med ett stort teknikintresse, oavsett ålder. Vår förening är över 134 år gammal och vi är idag drygt 300 medlemmar.
Industribesök, teknikföredrag samt inte minst kulturella evenemang och trevliga fester hör till de program, vi arrangerar. Dessutom delar vi ut stipendier till teknikstuderande vid LiU Norrköping och gymnasieskolorna i Norrköping, Finspång och Söderköping.
Vill Du veta mer eller bli medlem? Klicka på länkarna i menyn till vänster!


 
Polytekniska på kryssning

Polytekniska fyllde en buss till bredden och åkte iväg i försommaren till Göta kanal där vi tog M/S Wasa Lejon från Berg till Borensberg. Komplett med utökad guidning ombord kring kanalens historia, konstruktion och renovering.


Rekrytera en ny medlem - få en Trisslott!

Polytekniker!
Ni vet väl om att för varje nyrekryterad medlem så kommer tomten med en trisslott!
Så tipsa alla teknikintresserade vänner, kollegor, grannar etc. om att vi finns och be dem ange dig som rekryterare i medlemsansökan så är lotten din!
Ansökan görs här på webbplatsen!

Grattis säger vi till årets fjärde stipendiat vid Yrkeshögskolan

Vår stiftelse representerat av vår Skattmästare Mats Köhler har delat ut vårens sista stipendium på 3000 kronor till en student med bästa studieresultat på sin utbildning.

Stort grattis till Emil Bärefalk, nyutexaminerad Geodetisk mätningstekniker!
Denna utbildning är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i Norrköping som bedrivs av ESBS.

Diplomeringen ägde rum den 9 juni på Elite Grand Hotel.

Årets bästa ”Polytekniska” gymnasiearbeten belönade med stipendium!

Vilken är den optimala vägen till skolan? Hur kan man maximera effekten från solceller? Hur beräknar man var den bästa utsikten finns? Kan man konstruera sin egen träcykel? Håller de gröna tvättmedlen måttet?

Frågor av denna typ och fler därtill har årets stipendiater svarat på i sina gymnasiearbeten på teknikprogrammet (TE) samt naturvetenskapliga programmet (NA) som belönats med totalt 41 000 kronor vid en stipendieutdelning på Campus Norrköping den 1 juni. Totalt rör det sig om 16 elever i avgångsklasser vid Kunskapsgymnasiet, Hagagymnasiet och Ebersteinska gymnasiet i Norrköping, Nyströmska skolan i Söderköping samt Curt Nicolin Gymnasiet och Bergska gymnasiet i Finspång.

Kvällen inleddes av Ordförande Kjell Karlsson som berättade om Polytekniska föreningen följt av Astrid Armgarth vid RISE som höll ett inspirerande föredrag om hennes jobb med bio- och organisk elektronik i Norrköping.


Föredrag om forskning inom bio- och organisk elektronik i Norrköping

I samband med stipendieutdelningen den 1 juni höll Astrid Armgarth vid RISE ett inspirerande föredrag om hennes jobb med bio- och organisk elektronik i Norrköping.


Grattis säger vi till tre stipendiater vid Yrkeshögskolan

Under maj månad har vår stiftelse delat ut tre stipendier på 3000 kronor vardera för bästa studieprestation på Yrkeshögskolan, ESBS i Norrköping.

Stort grattis till:
Jenna Niklasson, Drifttekniker
Michelle Chebib, Entreprenadingenjör
Per Burén, Byggledare

MatteCentrum söker volontärer i Norrköping

Den lokala delen av MatteCentrum i Norrköping har vad de kallar en ’räknestuga’ på onsdagar, 17-19 på Ebersteinska. Dit kommer ungdomar, de flesta från något gymnasium men även vuxenstuderande från olika läroanstalter, och får extra hjälp med matematikstudierna.

MatteCentrums projektledare Ingemar Sjöström har kontaktat vår förening då de nu behöver fler volontärer. De flesta av deras volontärer, ofta akademiker, har arbetslivet bakom sig. Just nu saknar man volontärer för den fortsatta verksamheten i höst. Det finns dessutom en önskan från skolorna och elever om att börja redan klockan 16 på eftermiddagen men det blir svårt för t.ex. en ingenjör som fortfarande arbetar.

MatteCentrum betonar att stödet inte är en förlängning av skolan utan skall ses som en stödjande resurs, en förälder, en kompis, morfar, mormor, etc. Eleverna dyker upp i lokalen på Ebersteinska under tidsintervallet, sätter sig ner och arbetar. Om de behöver hjälp är det på individuell basis (även – som senast – en hel grupp ville ha en genomgång av ’räta linjen’ som då visades på tavlan).

Här är några informations- och kontaktvägar om du är nyfiken:
Mattecentrum.se och norrkoping@mattecentrum.se